Uslovi korištenja

1. Edomacica.com je posrednik u objavi oglasa o kupoprodaji.

2. Stranica Edomacica.com nije odgovorna za provedene ili neprovedene transakcije korisnika, materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu objavljenim tekstovima ili slikama na web stranici.

3. Edomacica.com nije odgovorna za kvalitetu ili opis artikla koje korisnici razmjenjuju, kupuju ili prodaju na ovoj stranici.

4. Vodstvo Edomacica.com nije odgovorno za fotografije i tekstove svojih korisnika. Sami korisnici su odgovorni za svaki tekst i fotografiju koju su objavili na našoj web stranici.

5. Korisnici Edomacica.com su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da Edomacica.com nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.

6. Edomacica.com ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

7. Registracijom se osoba slaže sa pravilima Edomacica.com i činjenicom da će biti blokirana ako prekrši ova pravila.

8. Podaci koje se koriste za identifikaciju korisnika su povjerljivi i ne mogu se prenijeti na treće lice, te samo uprava ima pravo koristiti podatke o korisniku.

9. Administrator web stranice ima pravo obrisati oglas koji ne poštuje pravila i ako smatra da oglas nije primjeren stranici.

10. Vlasnici stranice Edomacica.com zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.edomacica.com bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

about-img